top of page
lineowrenfotografi-stavangerpsykologhus-bestilling-8.jpg

Magnbjørg Ås Harbo

Psykologspesialist

Jeg er utdannet psykolog fra universitetet i Bergen i 1993. Etter endt utdannelse hadde jeg en interessant tid ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste. Senere har jeg hovedsakelig arbeidet innen psykisk helsevern for voksne; ved poliklinikk, ved sengepost og i privatpraksis. Jeg er spesialist med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi, men tar gjerne også mot ungdommer i behandling.

Mine tanker om psykisk helse

I mitt arbeid drar jeg nytte av en rekke modeller, og jeg vektlegger en åpen og individuelt tilpasset tilnærmingsmåte til alle psykologiske problemstillinger. Jeg er spesielt interessert i kognitive terapiretninger og har omfattende videreutdanning innen både kognitiv og metakognitiv terapi. Dette er terapiformer som vektlegger et aktivt samarbeid mellom klient og terapeut. Gjennom en slik tilnærming kan du som klient få oppgaver og øvelser du kan gjøre mellom timeavtalene, slik at du kan få best mulig utbytte av behandlingen. Jeg kan også tilby parsamtaler, nettverksmøter og gruppeterapi.

Jeg har veilederutdannelse og har hatt gleden av å veilede mange psykologer mot spesialiteten i klinisk psykologi. Jeg veileder også andre yrkesgrupper innen helsesektoren, slik som sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer og leger, og jeg har god erfaring med å veilede/coache ansatte og ledere i næringslivet.

Jeg underviser ved utdanningsprogrammene til Norsk Forening for Kognitiv terapi og tar ellers gjerne undervisningsoppdrag for sykehuset, kommuner og private aktører.

Jeg driver en privatpraksis der jeg er ansatt av Helse Vest som avtalespesialist. Det vil si at jeg har en driftsavtale og at du som klient betaler egenandel for konsultasjonene hos meg. Dersom du har frikort, betaler du ikke for konsultasjonene. Du må ha henvisning fra din lege for å kunne starte i behandling hos meg.

Ta kontakt

Jeg er avtalespesialist og svarer kun på henvisning fra fastlege. Henvendelser til meg vil derfor ikke bli besvart fra Stavanger Psykologhus sin side. Ventetiden hos meg er minimun 6 måneder.  

bottom of page