83BFB830-4E02-4D49-BDA0-0BBC7DD575F7.jpeg

Dorte Sulesund

Mine tanker om psykisk helse

Selv i arbeid med tung problematikk er erfaringene mange på at gjenopprettelse av optimisme og økt livskvalitet er mulig.

I mitt samarbeid med mennesker som søker endring tar jeg primært utgangspunkt i en psykodynamisk tenkning; kort sagt at fortiden farger våre tanker, handlinger og følelser. Disse faktorene kan komme på villspor i kritiske faser.

Jeg har en sterk tro på at vi hele tiden kan utvikle vår evne til å oppleve og å handle, og slik finne konstruktive løsninger. Endring er jakten på motivasjon og mot. Dette kan periodevis være en krevende prosess, men egenutviklingsarbeid betaler seg i økt mestring, økt vitalitet og bedre selvivaretakelse.

Med årene har jeg blitt inspirert av retninger som holder et godt fokus på motiverende aspekter ved vår tenkning og våre handlinger. Og - selv i et terapirom skal ikke humor undervurderes som redskap i endringsarbeidet – det er en frigjørende og skapende kraft.

Ditt utgangspunkt for å investere i terapi kan være av ulik art: Vansker du har slitt med over tid, kriser, traumer, utfordringer i parforhold, ønske om egenutvikling m.m. Ulike typer veiledningsoppdrag er også aktuelle. Om kontakten skal være tidsavgrenset eller mer langvarig er noe vi finner frem til i et samarbeid.

Psykologspesialist

Jeg ble utdannet som psykolog i 1997, og har vært spesialist i klinisk voksenpsykologi siden 2005. Det har vært viktig for meg å bygge opp en god bredde i forståelsen av de vansker vi som mennesker møter på gjennom ulike jobber. Jeg har jobbet i flere år innen psykiatri og i rusfeltet, både som behandler og fagsjef. Før jeg startet opp i Stavanger Psykologhus jobbet jeg 5 år i privat praksis på Dialog Psykologsenter.

lineowrenfotografi-stavangerpsykologhus-bestilling-20
lineowrenfotografi-stavangerpsykologhus-bestilling-4
lineowrenfotografi-stavangerpsykologhus-bestilling-3

Ta kontakt

Et terapiløp starter gjerne med en kartleggingssamtale der vi sammen ser på hva du ønsker å jobbe med, og legger en plan for dette. Du behøver ikke legehenvisning. Send meg en kort mail (unngå for mye personlige opplysninger), så hører du snarlig fra meg.