top of page
83BFB830-4E02-4D49-BDA0-0BBC7DD575F7.jpeg

Dorte Sulesund

Mine tanker om psykisk helse

Selv i arbeid med tung problematikk er erfaringene mange på at gjenopprettelse av optimisme og økt livskvalitet er mulig.

I mitt samarbeid med mennesker som søker endring tar jeg primært utgangspunkt i en psykodynamisk tenkning; kort sagt at fortiden farger våre tanker, handlinger og følelser. Disse faktorene kan komme på villspor i kritiske faser.

Jeg har en sterk tro på at vi hele tiden kan utvikle vår evne til å oppleve og å handle, og slik finne konstruktive løsninger. Endring er jakten på motivasjon og mot. Dette kan periodevis være en krevende prosess, men egenutviklingsarbeid betaler seg i økt mestring, økt vitalitet og bedre selvivaretakelse.

Med årene har jeg blitt inspirert av retninger som holder et godt fokus på motiverende aspekter ved vår tenkning og våre handlinger. Og - selv i et terapirom skal ikke humor undervurderes som redskap i endringsarbeidet – det er en frigjørende og skapende kraft.

Ditt utgangspunkt for å investere i terapi kan være av ulik art: Vansker du har slitt med over tid, kriser, traumer, utfordringer i parforhold, ønske om egenutvikling m.m. Ulike typer veiledningsoppdrag er også aktuelle. Om kontakten skal være tidsavgrenset eller mer langvarig er noe vi finner frem til i et samarbeid.

Psykologspesialist

Jeg ble utdannet som psykolog i 1997, og har vært spesialist i klinisk voksenpsykologi siden 2005. Det har vært viktig for meg å bygge opp en god bredde i forståelsen av de vansker vi som mennesker møter på gjennom ulike jobber. Jeg har jobbet i flere år innen psykiatri og i rusfeltet, både som behandler og fagsjef. Før jeg startet opp i Stavanger Psykologhus jobbet jeg 5 år i privat praksis på Dialog Psykologsenter.

lineowrenfotografi-stavangerpsykologhus-bestilling-20
lineowrenfotografi-stavangerpsykologhus-bestilling-4
lineowrenfotografi-stavangerpsykologhus-bestilling-3

Ta kontakt

Et terapiløp starter gjerne med en kartleggingssamtale der vi sammen ser på hva du ønsker å jobbe med, og legger en plan for dette. Du behøver ikke legehenvisning. Send meg en kort mail (unngå for mye personlige opplysninger), så hører du snarlig fra meg.

bottom of page