top of page
lineowrenfotografi-stavangerpsykologhus-bestilling-6.jpg

Bjørn Vere

Psykologspesialist

Organisasjonspsykolog

 

Jeg var ferdig utdannet psykolog i Bergen i 1996, og ble spesialist i klinisk psykologi i 2001. Jeg har videreutdanning i psykoterapi og gruppeterapi, og har flere års erfaring fra offentlig spesialisthelsetjeneste som behandler, leder og fagsjef. Jeg har også jobbet 6 år i Bjørnson Organisasjonspsykologene, bl.a. med lederutvikling, teamutvikling, arbeidsmiljøutvikling, konflikthåndtering og samtaleterapi. Jeg startet opp privatpraksis i Stavanger psykologhus 1. januar 2017.

Mine tanker om psykisk helse

Svært mange vil i løpet av livet oppleve angst, møte på en depresjon, eller på annet vis kjenne at utfordringene en står overfor er større en hva en opplever å mestre. Samtaler hos psykolog kan hjelpe på dette, og handler bl.a. om å få hjelp til å se situasjonen og seg selv litt utenfra. Hjelp til å oppdage nye muligheter, og se sider av seg selv det ikke er så lett å få øye på når en står i en vanskelig livssituasjon. Løsninger på utfordringene ligger ofte hos en selv, og jeg har tro på at man gjennom samtaler kan finne sine egne «verktøy» og kan få til viktige endringer selv gjennom korte terapiløp.

I mitt arbeid er jeg inspirert av psykodynamiske teorier (om hvordan mønstre utviklet tidlig i livet gjenspeiler seg i situasjoner og relasjoner senere i livet), men har gjennom mange års erfaring sett at det handler mer om å tilpasse behandlingen etter den enkelte person heller enn å følge en bestemt metode eller teknikk. Jeg anvender meg derfor også av kunnskap og tilnærminger fra kognitiv terapi, løsningsfokusert terapi, og narrative metoder.

Etter å ha jobbet i flere år som organisasjonspsykolog har jeg blitt mer oppmerksom på sammenhengen mellom psykisk helse og arbeid, og hvor viktig det er å ha det bra for å gjøre det bra. Opplevelse av stress, mangel på mestring og det å «møte veggen» kan det jobbes effektiv med gjennom samtaler.

 

Aktuelle terapitema:

Livskriser, angst, depresjon, bekymringer, "møtt veggen", traumer, ønske om selvutvikling.

Hva jeg kan tilby

 • Individuell terapi / psykologtime

 • Parterapi

 • Veiledning:

  • Psykologer i spesialisering (individuelt og i gruppe)

  • Annet helsepersonell (i gruppe)

  • Prosessveiledning av personalgrupper

 • Organisasjonspsykologi:

  • Lederveiledning

  • Teamutvikling

  • Veiledning av personalgrupper

  • Konflikthåndtering

  • Jungiansk Type Indeks

Ta kontakt

Et terapiløp starter gjerne med en kartleggingssamtale der vi sammen ser på hva du ønsker å jobbe med, og legger en plan for dette. Du behøver ikke legehenvisning. Send meg en kort mail (unngå for mye personlige opplysninger). Skriv gjerne et telefonnummer jeg kan nå deg på, så hører du snarlig fra meg.

bottom of page