top of page
lineowrenfotografi-stavangerpsykologhus-bestilling-14.jpg

Janne Petra Telle

Psykologspesialist

Jeg har jobbet som psykolog i 19 år og har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten,  helsestasjonstjenesten  og studentenes psykiske helsetjeneste. I 2020 startet jeg privatpraksis ved Stavanger Psykologhus.

Mine tanker om psykisk helse

Livet er en balansekunst- og i perioder av livet kan vi vippes ut av balanse.  Det er normalt. Men noen ganger kan livskriser eller psykiske plager vare over tid og gå ut over livskvalitet og fungering.

Å ta ansvar for ditt eget liv og samlivet med andre gjennom å søke terapi, står det respekt av.

Jeg hjelper deg gjerne, om det er angst, depresjon, stress, ensomhet, sorg, livskriser, relasjonsvansker eller traumer som gjør livet ditt vanskelig. Eller dersom du føler livet går på tomgang og ønsker terapi for selvutvikling og større livsglede.

Jeg er opptatt av å være faglig oppdatert og henter inspirasjon fra ulike retninger innen psykologien. Jeg er særlig interessert i tilknytning og hvordan vi preges av våre relasjonelle erfaringer. Ikke bare som barn, men gjennom hele livet; i parforhold, vennskap og arbeidsforhold.

Metodene jeg bruker er varierte, og jeg jobber med tanker, følelser og kropp. Jeg har videreutdanning i emosjonsfokusert terapi og bruker metoder hvor vi aktivt jobber med å utforske, forstå, og endre vanskelige og fastlåste følelser. Gjennom dette blir du bedre kjent med hva du trenger, du blir tydeligere for andre, og dette er viktige forutsetninger for å ha det godt i relasjoner og for å håndtere livet for øvrig.


Jeg er en aktiv og engasjert terapeut, og jeg tror at et samarbeid bygd på faglighet, humor og menneskelig varme, gir trygge rammer for å gå inn i utfordrende terapeutiske prosesser. Det kan være krevende, men samtidig også godt og spennende. Velkommen til å ta kontakt!

Hva jeg kan tilby

  • Individualterapi til voksne og ungdom

  • Foreldreveiledning og parsamtaler

  • Veiledning av psykologer i spesialisering og andre yrkesgrupper

  • Mulighet for onlinesamtaler dersom oppmøte er vanskelig

lineowrenfotografi-stavangerpsykologhus-bestilling-21.jpg

Ta kontakt

Du trenger ikke legehenvisning for timer. Du er velkommen til å ta kontakt med meg på epost, så hører du snarlig fra meg.

bottom of page